بلوکه کردن 100 میلیون تومان در سامانه یکپارچه برای این افراد غیرقانونی است

منبع خبر: اصلاحات نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020211507766435840/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری