بلای عجیبی که شهروند عراقی بر سر پراید آورد+ فیلم

منبع خبر: تیتر یک اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502511144730624/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%2B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری