بسته حمایتی دولت نرخ شکست کسب وکارهای اینترنتی را کاهش می دهد

داریوش نوبهاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ازآنجایی که این کسب وکارها عمده تفاوتی که با مشاغل سنتی دارند نوسانات بالای آنها در درآمدهاست لذا بسته ای که دولت در نظر گرفته می تواند در اینجا نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

یک فعال صنفی در حوزه خودرو گفت: بسته حمایتی دولت ضمن اینکه ضریب شکست کسب وکارهای اینترنتی را کاهش می دهد، به درآمد رضایت بخش برای صاحبان این مشاغل نیز منجر خواهد شد.

– تهران – ایرنا – یک فعال صنفی در حوزه خودرو گفت: بسته حمایتی دولت ضمن اینکه ضریب شکست کسب وکارهای اینترنتی را کاهش می دهد، به درآمد رضایت بخش برای صاحبان این مشاغل نیز منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تصویب این بسته نشان دهنده افزایش آگاهی مدیران و دست اندرکاران فضای کسب وکار مجازی در خصوص بحران ها و چالش هایی است که این فضا با آن مواجه است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65673461/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4

نوبهاری با اشاره به اینکه بدون دانش، کارکردن در فضای مجازی ریسک های بالایی به همراه دارد گفت: مواردی از جمله معافیت های مالیاتی که در این بسته درج شده میزان این ریسک ها را خواهد کاست.

وی افزود: کسب وکارهای اینترنتی نوپا برای ورود و توسعه فعالیت های خود در فضای مجازی آن هم در شرایط کنونی و محدودیت های موجود نیازمند چنین بسته ای بودند که امید می رود به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری