بزرگراه شیراز – اصفهان از ابتدای مهرماه به بهره برداری می رسد

برای گزارش دادن اخبار خودرو”خیرالله خادمی گفت: آماده بهره برداری از بزرگراه شیراز – اصفهان در ابتدای مهرماه هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این بزرگراه به طول پیوسته 212 کیلومتر تحت فشار ترافیک طولانی ترین بزرگراه کشور است.
وی افزود: این بزرگراه 134 کیلومتر کوتاهتر از جاده فعلی است و کمتر از دو ساعت زمان سفر را کاهش می دهد و پیش بینی می شود سالانه بیش از 100 میلیون لیتر مصرف سوخت را کاهش دهد.
الخادمی با بیان اینکه این بزرگراه جزء لاینفک تقاطع شمال به جنوب است، الکاظمی گفت: مرتفع ترین پل کشور به ارتفاع 110 متر و طول 264 متر در این بزرگراه ساخته شده و هزار و 400 متر وجود دارد. راهروهای تونل در جاده
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصریح کرد: شش قطعه از هشت قطعه این بزرگراه آماده بهره برداری است و قطعه هفتم 70 درصد پیشرفت مالی دارد و اجرای قطعه هشتم هنوز آغاز نشده است، در حالی که روزانه ارزش ساخت این بزرگراه 25 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی در پایان تصریح کرد: 50 درصد بخش خصوصی و 50 درصد بخش دولتی در ساخت این بزرگراه سرمایه گذاری کردند و قرارداد بازگشت سرمایه با بخش خصوصی نیز 18 ساله است و ایستگاه های وصول عوارض بزرگراه ها در دو تا سه جا نصب شده است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246014/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری