بزرگترین شگفتی سیستم یکپارچه برای متقاضیان خودرو است

به گزارش سناپرس، بزرگترین سورپرایز سامانه یکپارچه برای متقاضیان خودرو است چرا که سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی طی حدود 48 ساعت دو بار به روز شد و لیست 14 خودروی عرضه شده اعلام شد. سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی طی حدود 48 ساعت دو بار به روز شد و لیست 14 خودروی فروش اعلام شد.
منبع خبر: سانا پرس
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020717206828122112/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری