برندگان قرعه کشی ایران خودرو چقدر سود می کنند؟

پژو پارس سال با موتور XU۷P

۴۷۰ میلیون تومان

۱۶۵ میلیون تومان

۲۰۰ میلیون تومان


۱۷۶ میلیون تومان

۳۳۳ میلیون تومان

تفاوت


۴۲۰ میلیون تومان

۴۳۰ میلیون تومان

۱۶۶ میلیون تومان


۱۴۷ میلیون تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۲۱۵ میلیون تومان


۵۶۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک  MC

تارا دستی

۱۲۵ میلیون تومان


دنا تیپ یک

۱۶۹ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

۲۰۹ میلیون تومان


۳۵۸ میلیون تومان

۱۹۰ میلیون تومانمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65610790/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

۹۷ میلیون تومان


پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی

۲۲۸ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

۳۱۷ میلیون تومان

۱۵۰ میلیون تومان

۱۸۱ میلیون تومان

۵۰۵ میلیون تومان

۱۷۵ میلیون تومان


کارخانه

۲۱۵ میلیون تومان

۲۹۳ میلیون تومان

سمند EF۷ بنزینی

۱۶۸ میلیون تومان


۴۱۵ میلیون تومان

۳۶۰ میلیون تومان

رانا پلاس

دنا پلاس ساده

۴۳۸ میلیون تومان

۳۷۵ میلیون تومان

۱۵۰ میلیون تومان

۱۶۷ میلیون تومان


۳۴۸ میلیون تومان

۳۲۵ میلیون تومان

پژو پارس دوگانه‌سوز

۴۵۵ میلیون تومان

۳۱۸ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دستی پانوراما

۲۰۹ میلیون تومان

دناپلاس توربو اتوماتیک

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما

۴۱۵ میلیون تومان

۱۷۶ میلیون تومان

۴۶۰ میلیون تومان

۲۳۲ میلیون تومان


سورن پلاس جدید

۳۹۸ میلیون تومان

۲۱۵ میلیون تومان

پژو پارس سال ELX با موتور XU۷P

۱۶۸ میلیون تومان


۱۶۲ میلیون تومان


۵۱۸ میلیون تومان

۳۶۴ میلیون تومان

خودرو

رانا پلاس پانوراما

پژو GLX دوگانه‌سوز

۱۴۵ میلیون تومان


سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۲۶۱ میلیون تومان

۳۲۸ میلیون تومان

۳۷۵ میلیون تومان

۲۰۶ میلیون تومان

پژو پارس TU۵

دنا پلاس توربو دنده‌ای

۲۲۸ میلیون تومان

۱۶۷ میلیون تومان


۲۴۴ میلیون تومان


۱۶۰ میلیون تومان

۲۶۲ میلیون تومان


بازار

۳۰۱ میلیون تومان


۱۵۸ میلیون تومان

۲۳۶ میلیون تومان

سمند LX

۱۶۷ میلیون تومان


۲۱۹ میلیون تومان


۴۵۵ میلیون تومان

۶۰۵ میلیون تومان

۲۰۶ میلیون تومان


توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری