برندگان قرعه کشی ایران خودرو چقدر سود می کنند؟

۱۶۸ میلیون تومان


۶۰۵ میلیون تومان

بازار

۳۹۸ میلیون تومان

۱۶۲ میلیون تومان


۴۳۰ میلیون تومان

۲۶۱ میلیون تومان

۱۹۰ میلیون تومانمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65610790/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

۱۶۷ میلیون تومان


۱۴۵ میلیون تومان


۴۲۰ میلیون تومان

سمند LX

۴۳۸ میلیون تومان

۴۵۵ میلیون تومان

۲۰۰ میلیون تومان


رانا پلاس

کارخانه

۲۱۹ میلیون تومان


۲۰۹ میلیون تومان

۹۷ میلیون تومان


رانا پلاس پانوراما

۱۵۰ میلیون تومان

۳۰۱ میلیون تومان


۲۹۳ میلیون تومان

۲۲۸ میلیون تومان

تفاوت


۱۷۶ میلیون تومان

خودرو

۱۷۵ میلیون تومان


۱۷۶ میلیون تومان

۳۴۸ میلیون تومان

۳۵۸ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

۳۲۸ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک  MC

پژو پارس دوگانه‌سوز

پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی

پژو پارس TU۵

۵۶۵ میلیون تومان

۳۷۵ میلیون تومان

دناپلاس توربو اتوماتیک

۲۱۵ میلیون تومان


۳۶۴ میلیون تومان

۴۷۰ میلیون تومان

۲۳۶ میلیون تومان

سمند EF۷ بنزینی

۵۱۸ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما

پژو پارس سال ELX با موتور XU۷P

۱۶۷ میلیون تومان


۱۶۶ میلیون تومان


۲۰۶ میلیون تومان

۴۵۵ میلیون تومان

تارا دستی

۱۶۹ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

پژو GLX دوگانه‌سوز

۳۶۰ میلیون تومان

دنا پلاس ساده

۵۰۵ میلیون تومان

۳۷۵ میلیون تومان

۲۰۶ میلیون تومان


۳۱۸ میلیون تومان

۲۲۸ میلیون تومان

۴۶۰ میلیون تومان

۲۶۲ میلیون تومان


۱۸۱ میلیون تومان

۱۶۸ میلیون تومان


۴۱۵ میلیون تومان

۱۲۵ میلیون تومان


پژو پارس سال با موتور XU۷P

۳۲۵ میلیون تومان

۲۴۴ میلیون تومان


۴۱۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دستی پانوراما

سورن پلاس جدید

۱۴۷ میلیون تومان


دنا تیپ یک

۳۱۷ میلیون تومان

۱۵۰ میلیون تومان

۲۳۲ میلیون تومان


۲۰۹ میلیون تومان


سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۱۶۷ میلیون تومان


۲۱۵ میلیون تومان

۱۶۰ میلیون تومان

۳۳۳ میلیون تومان

دنا پلاس توربو دنده‌ای

۱۵۸ میلیون تومان

۱۶۵ میلیون تومان

۲۱۵ میلیون تومان

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری