بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید خودروهای برقی

تولید کم خودروهای برقی باعث می شود سرمایه گذاری در این زمینه برای سرمایه گذاران داخلی و صنعتی جذابیت کافی نداشته باشد. –
منبع خبر: خبرگزاری بازار
رتبه خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020616578879328256/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری