برای گرفتن وام فوری 200 میلیون تومانی از بانک ملی با این مدارک مراجعه کنید

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400027108915200/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری