برای دریافت کارت سوخت چقدر منتظر بمانیم؟

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66270279/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری