برای خرید این خودروها باید ۲ میلیارد تومان پول داشته باشید!

خرید این خودروها در بازار ایران به بیش از 2.5 میلیارد نیاز دارد! – قیمت خودرو مسافرتی سانگ یانگ تلوفی آرمور 2018 در بازار با 50 میلیون افزایش به 2 میلیارد تومان رسید. برد توربو توولی نیز 50 میلیون افزایش داشته است. قیمت مدل 1402 این خودرو به 2 میلیارد و 800 میلیون تومان رسید. سانگ یانگ تیوولی…
منبع خبر: مستقل آنلاین
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020607275649638400/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری