ببینید| پشت پرده رشوه شاسی بلند نمایندگان مجلس

منبع خبر: خبر ملت
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020260101324732416/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%26%23124%3B-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری