ببینید| نروژ؛ زنی خودروی فرد هتاک به قرآن را در جاده تعقیب و آن را چپ کرد

پس از آنکه رهبر یک گروه ضد مسلمانان در نروژ قرآن را آتش زد، زنی با تعقیب فرد هتاک، خودروی او را واژگون کرد.

/ مشرق – ” دستور وزارت کشور به وزارت ارتباطات: گسترش فیلترینگ هوشمند و مسدودکردن پروکسی و VPNها به بهانه جلوگیری از افزایش بی بندوباری (+ تصویر نامه)
کلید واژه ها: فیلترینگ هوشمند – وزارت – وزارت کشور – مسلمانان – نروژ – فیلترینگ – قرآن – افزایش – واژگون – هوشمند – گسترش – تصویر – دستور – بهانه – کشور – رهبر – گروه – جاده


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64336466/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%26%23124%3B-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%9B-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری