ببینید | مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم

از طرف دیگر باید فشار قیمت گذاری دستوری از خودروسازان داخلی برداشته شود.

از طرف دیگر باید فشار قیمت گذاری دستوری از خودروسازان داخلی برداشته شود.

 
کلید واژه ها: مدیرعامل ایران خودرو – خودرو – واردات خودرو – ایران خودرو – مدیرعامل – قیمت گذاری دستوری – برنامه تلویزیونی – واردات – ایران – خودروسازان – قیمت گذاری – تلویزیونی – استقبال – برنامه – افزایش – کیفیت – داخلی – شرایط – رقابت – آزاد – قیمت – مهدی – کنیم – دیگر – فشار


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65259402/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%3A-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C

مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در یک برنامه تلویزیونی گفت: باید واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت و افزایش کیفیت فراهم شود.

– ببینید مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم” مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو در یک برنامه تلویزیونی گفت: باید واردات خودرو آزاد شود تا شرایط رقابت و افزایش کیفیت فراهم شود.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری