ببینید | سرقت وحشیانه با تبر از خودرو در جاده مخصوص کرج

ببینید | سرقت وحشیانه با تبر از خودرو در جاده مخصوص کرج
دیروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ سارقان ضمن سرقت محتویات چهار خودرو مبادرت به حمله با تبر به یکی از خودروهای عبوری نمودند که سرنشین این خودرو در حال فیلمبرداری از سرقت سارقان بوده است. دوربین های حراستی شرکت داروسازی جابرابن حیان هم از کل ماجرا فیلم با کیفیت گرفته اند. منبع: چندثانیه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64963419/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری