ببینید | برخورد دلخراش سوارکاران با خودرو در حین مسابقه

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65570719/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری