با مشخصات خودروهای نمایش داده شده در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی آشنا شوید

شفقنا اکتشافی- روز گذشته سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی با عرضه ۶ خودرو برای ثبت نام متقاضیان مرحله اول افتتاح شد. انتظار می رود پس از قیمت گذاری این خودروها، تحویل به مشتریان آغاز شود. – اما به نظر می رسد هنوز مشکل تامین ارز این خودروها به طور کامل حل نشده است. …
منبع خبر: شفقنا
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020761158922702848/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری