با خرید این خودرو 800 میلیون سود کنید!

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300985468932096/%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری