با ثبت نام وام خودرو با نصف قیمت و ماهی 8 میلیون تومان صاحب خودرو شوید + تحویل فوریاگر برای تأمین نقدینگی لازم برای خرید خودرو به دنبال گرفتن وام بانکی رفته باشید، می دانید که دریافت چنین وامی به کفش آهنی، مدارک عجیب وغریب و شرایط پیچیده ای نیاز دارد و درنهایت هم بعد از گذر کردن از هفت خوان رستم و چند ماه انتظار، – مبلغی به شما پرداخت می شود که باید حداقل …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020652391178485760/%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری