بالاترین امتیاز جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین به ایساکو رسید

منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65719111/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری