بازگشت دولت رییسی به دوره قاجار!جریان اصولگرا از سال1398 تا به امروز با دراختیار گرفتن ابتدا مجلس و سپس دولت، بیش از 20 مالیات و هزینه جدید به مردم تحمیل کرده است و رکورد دریافت بیشترین مالیات از مردم نسبت به دولت ها و مجالس قبل را شکسته است. – دولت و مجلس اصولگرا در مدت تصدی بر قوای مجریه و مقننه، بیش از …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020617235222710272/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری