بازگشت التهاب به بازار خودرو/ میخکوب خریداران با قیمت 207 و پژو پارسقیمت انواع خودروها نسبت به روز گذشته ثابت یا با افزایش همراه بوده است. – جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش ایرانی و تغییرات آن نسبت به روز گذشته (24 مردادماه) را می خوانید. قیمت خودروهای پرفروش نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نکرده است. قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و سایپا …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020533544077004800/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D9%85%DB%8C%D8%AE%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری