بازگشایی سامانه یکپارچه عرضه خودرو با شرایط محدودسامانه یکپارچه عرضه خودرو با شرایط محدود باز شد. – با توجه به روند رو به رشد تولید خودرو در سال جاری و عدم تمایل بخشی از متقاضیان به تکمیل وجه با وجود فراخوان های صادره توسط خودروسازان و ظرفیت های خالی موجود برخی شرکت های خودروساز، در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودروی …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020631221221429248/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری