بازار فرش قرمز پزشکان

بازار خودرو از ابتدای هفته جاری فرش قرمز خود را برای مسعود بزکیان پهن کرد و از سیاست های تعدیلی دولت چهاردهم استقبال کرد. فرشتا واراس از ابتدای هفته جاری برای مسعود بزکیان فرش قرمز پهن کرده و از سیاست های تعدیلی دولت چهاردهم استقبال کرده است.
منبع خبر: روزنامه تیوات
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030416027766046720/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%C2%BB

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری