بازار ایران دولت را چوپان دروغگو می داند!

پایان/


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65931454/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%21

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

به گزارش تحریریه، با آنکه در روزها و هفته های اخیر وزارت صمت بارها تاکید کرده که تعداد زیادی خودرو تا آخر سال وارد می شود، این مساله هیچ تاثیری در قیمت خودروهای خارجی در بازار نداشته است.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری