باخت اقتصاد به رانت خواران | روایت محمود جام ساز

منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66953711/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری