این خودرو ها در عرض یک روز بین ۵ تا ۱۵ میلیون افزایش قیمت یافتند!

۵۰۵ میلیون تومان

۳۴۵ میلیون تومان

۳۳۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

۳۸۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

۵۶۵ میلیون تومان

سمند EF۷

سمند LX

۶۹۵ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

تارا دنده‌ای

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

۵۳۵ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

امروز

۵۰۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

۴۱۷ میلیون تومان

۳۹۰ میلیون تومان

۳۷۵ میلیون تومان

۷۰۰ میلیون تومان

رانا پلاس

۶۵۵ میلیون تومان

۳۹۵ میلیون تومان

تندر ۹۰

۳۲۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66016399/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

رانا LX

۴۹۲ میلیون تومان

۶۷۰ میلیون تومان

۴۳۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۳۶۰ میلیون تومان

۴۰۰ میلیون تومان

دنا پلاس دنده‌ای توربو

۷۷۰ میلیون تومان

خودرو

سه‌شنبه

۶۴۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

پژو ۵۰۸

۴۶۸ میلیون تومان

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک

۴۴۰ میلیون تومان

۴۲۲ میلیون تومان

۳۳۷ میلیون تومان

۳۹۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸

سمند سورن ELX

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

رانا پلاس پانوراما

۹۹۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

دناپلاس توربو اتوماتیک

پژو پارس ساده

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

۷۸۰ میلیون تومان

۶۵۵ میلیون تومان

۵۹۵ میلیون تومان

۵۶۰ میلیون تومان

۶۰۵ میلیون تومان

۳۹۰ میلیون تومان

۳۲۰ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

۴۹۵ میلیون تومان

دنا تیپ یک

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

۹۹۰ میلیون تومان

پژو ۴۰۵

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری