این خودرو ها در عرض یک روز بین ۵ تا ۱۵ میلیون افزایش قیمت یافتند!

رانا پلاس پانوراما

۴۱۷ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

۶۴۵ میلیون تومان

۴۲۲ میلیون تومان

سمند LX

۴۹۵ میلیون تومان

۳۸۰ میلیون تومان

۷۷۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

امروز

۳۹۰ میلیون تومان

سمند سورن ELX

رانا پلاس

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک

۳۴۵ میلیون تومان

۳۲۰ میلیون تومان

۵۳۵ میلیون تومان

تندر ۹۰

۷۸۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

۴۹۲ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸

۴۶۸ میلیون تومان

۴۴۰ میلیون تومان

۳۲۰ میلیون تومان

۶۷۰ میلیون تومان

۳۳۷ میلیون تومان

۵۰۰ میلیون تومان

پژو ۵۰۸

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۳۹۵ میلیون تومان

پژو پارس ساده

۴۳۵ میلیون تومان

تارا دنده‌ای

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

۹۹۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

دنا پلاس دنده‌ای توربو

۴۰۰ میلیون تومان

سمند EF۷

۵۰۵ میلیون تومان

رانا LX

۳۶۰ میلیون تومان

۶۰۵ میلیون تومان

۵۹۵ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

۳۷۵ میلیون تومان

دنا تیپ یک

۵۶۰ میلیون تومان

۶۵۵ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۳۹۰ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

۳۹۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

خودرو

سه‌شنبه

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

۹۹۰ میلیون تومان

۷۰۰ میلیون تومان

پژو ۴۰۵

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

دناپلاس توربو اتوماتیک

۳۷۰ میلیون تومان

۶۹۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

۵۶۵ میلیون تومان

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66017734/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

۳۳۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

۶۵۵ میلیون تومان

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری