این خودرو ها در عرض یک روز بین ۵ تا ۱۵ میلیون افزایش قیمت یافتند!

خودرو

سه‌شنبه

۴۳۵ میلیون تومان

۳۹۵ میلیون تومان

۵۹۵ میلیون تومان

۴۶۸ میلیون تومان

۷۰۰ میلیون تومان

پژو پارس ساده

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۳۳۷ میلیون تومان

۴۱۷ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

۳۲۰ میلیون تومان

سمند EF۷

هایما S۵ توربو

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸

۷۷۰ میلیون تومان

سمند سورن ELX

۳۴۵ میلیون تومان

۶۴۵ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

۶۹۵ میلیون تومان

دناپلاس توربو اتوماتیک

۹۹۰ میلیون تومان

پژو ۵۰۸

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۳۸۰ میلیون تومان

۳۷۵ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

رانا LX

رانا پلاس

تارا دنده‌ای

۶۷۰ میلیون تومان

۵۰۵ میلیون تومان

۶۵۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

۳۶۰ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

پژو ۴۰۵

۵۶۵ میلیون تومان

۳۳۵ میلیون تومان

دنا تیپ یک

۴۹۵ میلیون تومان

۶۰۵ میلیون تومان

۴۲۲ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

رانا پلاس پانوراما

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66017734/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

۴۹۲ میلیون تومان

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک

۵۶۰ میلیون تومان

امروز

۳۹۰ میلیون تومان

تندر ۹۰

سمند LX

۳۹۵ میلیون تومان

۴۰۰ میلیون تومان

۹۹۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

۴۴۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

۳۹۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

۷۸۰ میلیون تومان

دنا پلاس دنده‌ای توربو

۳۲۰ میلیون تومان

۵۰۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان

۶۵۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان

۵۳۵ میلیون تومان

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری