این خودروها به شدت ارزان شدند + اسامی

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200494180620288/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری