ایران خودرو چهره هما S5 را تغییر داد

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»در جدیدترین نسخه تولیدی هایما S5 شرکت ایران خودرو، جلوپنجره این خودرو تغییر یافت.

تغییرات نسخه جدید نسبت به نسخه قبلی در تصویر زیر نشان داده شده است.

ایران خودرو چهره هما S5 را تغییر داد

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245907/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-S5-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری