ایران خودرو خودرو 130 میلیونی می سازد | جزییات جدید از محصول جدید ایران خودرو

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66608189/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری