ایده‌های شیک مدیرعامل ایران خودرو

مدیرعامل ایران خودرو پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو در مبدا را همزمان با آزادسازی واردات خودرو مطرح کرده است. در کنار این ایده مدیر آبی های جاده مخصوص به دنبال این است تا واردات خودرو را از برنامه های کاری شرکت تحت مدیریتش حذف کند و به جای آن مونتاژ محصولات برندهای بین المللی خودروساز را جایگزین کند.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66017577/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

ایده هایی که به نفع ایران خودرو تمام می شوند اما در مقابل انجام تکالیف دیکته شده از سوی وزارت صمت رنگ می بازند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری