اگر برنده نشدیم، تکلیف چیست؟ سوالی مهم در مورد درباره بلوکه شدن وجه خودروها!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66560195/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری