انتقادات تند از خودروسازان را می بیند و خودرو را از طریق سایت، سیستم و غیره نمی فروشد!

از طریق سایت، سامانه و … خودرو نمی فروشند و برخی رسانه ها می گویند که خودرو را با قیمت بالاتر عرضه نمی کنند. –
منبع خبر: الهمشهری آنلاین
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020701426087065600/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری