امروز هوای تهران در وضعیت قابل قبول است

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66675973/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری