امروز؛ آغاز بزرگترین فروش فوری خودرو تمام قسط و تحویل فوری | از فروش فوری خودرو بدون قرعه کشی در پایان سال جا نمانید

منبع خبر: گشتنی نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66930137/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری