اما و اگر های افزایش ایمنی و عملکرد خودرو های داخلی | ایمنی

ایمنی پایین برخی خودرو های داخلی باعث نارضایتی مردم شده، در این خصوص رییس جمهور در جهت افزایش ایمنی فرمان توقف تولید خودرو های قدیمی را به خودروسازان صادر کرد.


کلید واژه ها: خودرو – ایمنی – نارضایتی مردم – افزایش – تولید خودرو – داخلی – خودروسازان – رییس جمهور – توقف تولید – نارضایتی – عملکرد – جمهور – تولید – فرمان – قدیمی – صادر – توقف – رییس – مردم


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65275860/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری