اما اگر خودروهای وارداتی باشد

حدود یک سال از تصویب آیین نامه واردات خودروهای جدید در دولت می گذرد و شرکت کنندگان 500 میلیون تومان در حساب بانکی خود رزرو کردند تا مشمول خرید خودروهای وارداتی شوند، خودرو … – آرمان ملی.. .
منبع خبر: آرمان ملی
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700180681938944/%E2%80%8B%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری