افزایش 64 درصدی بازپرداخت 40 برابری وام ازدواج مدارس بادیه نشین در دولت سیزدهم

بسته خبری اجتماعی ایرنا 31 خرداد در خصوص افزایش 64 درصدی وام ازدواج، حضانت موقت فرزند خوانده در خانواده میزبان، تردد هفت میلیون خودرو فرسوده، نظرات دانشجویان در امتحانات نهایی و ممنوعیت فروش. سیگار به افراد زیر 18 سال در اجرای دستور آخرین شهید شومهر…
منبع خبر: رویداد پلاس
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030310851646918656/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری