افزایش 5 تا 10 میلیونی قیمت خودرو | رییس اتحادیه دارندگان


کلید واژه ها: قیمت خودرو – خودرو – افزایش – رییس اتحادیه – خودرو داخلی – قیمت – نمایشگاه – اتحادیه – داخلی – 2 هفته – رییس – هفته


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65212097/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو از افزایش 5 تا 10 میلیونی قیمت خودرو داخلی نسبت به 2 هفته پیش خبر داد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری