افزایش 21 درصدی تصادفات نوروزی در گلستان/ اغلب خودروهای تصادفی بومی اند

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103998850719744/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2F-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری