افزایش 200 میلیون تومانی بنز در یک هفته

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020213122027726848/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری