افزایش 20 درصدی عوارض خروج از کشور در 1402/خودروسازان موظف به عرضه خودرو در بورس کالا

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66715026/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-1402%2F%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری