افزایش نرخ عوارض آزادراه تهران- شمال از ابتدای تابستان 1402

– جی پلاس ؛ نرخ عوارض قطعه یک آزادراه تهران- شمال از ابتدای تابستان افزایش یافت به طوری که برای خودروهای سواری در روزهای عادی هفته به 38 هزار تومان رسیده است.

افزایش 25 درصدی عوارض آزادراهی از ابتدای خرداد ماه تصویب و اجرای آن به صورت تدریجی در 23 آزادراه ابلاغ شده است.

به گفته سرمدی، به طور کلی 23 آزادراه کشور شامل افزایش عوارض 25 درصدی شده است که در مرحله نخست از ابتدای خرداد ماه عمده آزادراهها شامل تغییر نرخ جدید شده است.

نرخ عوارض برای وانت نیز 50 هزار تومان و برای اتوبوس57 هزار و 500 در نظر گرفته شده است.

افزایش 25 درصدی عوارض آزادراهی از ابتدای خرداد ماه تصویب و اجرای آن به صورت تدریجی در 23 آزادراه ابلاغ شده است.

عباس بیات سرمدی مدیرکل نگهداری آزادراهها روز 16 خرداد ماه به ایرنا گفته بود: نحوه ابلاغ اجرای عوارض 25 درصدی آزادراهی به صورت تدریجی انجام گرفته است، بدین شکل که هنوز آزادراه تهران- شمال شامل اعمال نرخ های جدید عوارض آزادراهی نشده است.

به نوشته ایرنا، از تاریخ 30 خرداد ماه امسال عوارض آزادراه تهران- شمال برای خودروهای سواری در روزهای عادی به 38 هزار تومان و در روزهای اوجِ سفر به 50 هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، مجموعاً 28 آزادراه در حال بهره برداری در کشور وجود دارد که 5 آزادراه در اختیار دولت است و شامل آزادراه ه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020417673910556672/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری