افزایش قیمت خودرو نهایی شد اما چرا اعلام نمی شود؟

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020107001037901824/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری