افزایش قیمت بنزین با اجرای طرح جدید سهمیه بندی بنزین | سهمیه بندی بنزین جدید چند لیتر است؟

منبع خبر: مه شو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66884032/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری