افزایش فروش سایپا با رشد میزان تولید و تنوع سبد خودرویی

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320599990814720/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری