افزایش غیر قانونی کرایه میناب -بشاگرد/ مسئولان نظارت کافی ندارند

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011200470145943552/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%2F-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری