افزایش عجیب نرخ عوارض آزادراه ها/ نرخ آزادراه همت- کرج چقدر تعیین شد؟

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64589082/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%2F-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AC

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری