افاضات جدید وزیر بی کفایت دولت

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65434383/%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری