اعمال قیمت جدید شورای رقابت مشروط به پرداخت زیان خودروسازان| خودرو به اندازه فولاد گران شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020103541808676864/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%26%23124%3B

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری